ZŠ Strossmayerovo náměstí - rekonstrukce

Základní informace

Investor: Městská část Praha 7
Místo stavby: Praha
Termín realizace: 2019

Předmět díla

Rekonstrukce elektrorozvodů v 1.PP a 1.NP objektu základní školy Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 a související stavební práce včetně malířských prací.