Změna užívání objektu

Základní informace

Předmět díla

Kompletní rekonstrukce 1.NP objektu U Jam 23 představující změnu užívání na byty.