Stavební práce FN Plzeň

Základní informace

Investor: soukromý invesotor
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2021

Předmět díla