Stavební úpravy pro zřízení kanceláří a rekonstrukci sociálního zařízení

Základní informace

Investor: Fakultní nemocnice Plzeň
Místo stavby: Plzeň, Areál FN
Termín realizace: 2020

Předmět díla

Stavba bude prováděna uvnitř stávajícího objektu ve 3.NP investičního oddělení ve Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně za provozu ostatních prostor, které sousedí s rekonstruovanou částí.

Projekt řeší stavební úpravy uvnitř objektu č. 32. Předmětem stavebních úprav je modernizace prostor kanceláří a sociálních zařízení. Místo stávající dílny a sklářství vznikne 6 nových kanceláří a zasedací místnost (uzel č. 2 a 3). Dále budou rekonstruovány a modernizovány kanceláře stávající (uzel č. 1). V kancelářích uzlu č. 4 proběhnou jen nezbytně nutné úpravy vzhledem k instalaci klimatizačních jednotek, v rámci stavby proběhne i rekonstrukce rozvodů elektřiny, slaboproudých rozvodů, zařízení vzduchotechniky v nezbytně nutném rozsahu, atp. Stávající dílna bude v rámci objektu přesunuta s vybranými stroji do místnosti stávajícího skladu.