Rekonstrukce bytů

Základní informace

Investor: Obytná zóna Sylván a.s.
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2019

Předmět díla

Rekonstrukce bytů v ulicích Plynární a Klatovská.