Rekonstrukce ČSOV Litice II

Základní informace

Investor: Vodárna Plzeň a.s.
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2020-2021

Předmět díla

Rekonstrukce stávající čerpací stanice odpadních vod Litice II. Jedná se o trvalou stavbu sloužící k čerpání splaškových a dešťových vod na jednotné stoce kanalizace.