Přestavba selského stavení na rodinný dům

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: Praha - Litovice
Termín realizace: 2020

Předmět díla

Kompletní rekonstrukce selského stavení na rodinné bydlení.