Opravy areálových komunikací

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2020

Předmět díla

Opravy areálových komunikací a chodníků ve výrobním závodě.