Lávka Třemošná

Základní informace

Investor: město Třemošná
Místo stavby: Třemošná
Termín realizace: 2022

Předmět díla

rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty vč. nového založení lávky