In-Line dráha

Základní informace

Investor: Obec
Místo stavby: Štěnovický Borek
Termín realizace: 2019

Předmět díla

Kompletní výstavba In-Line dráhy včetně příslušenství.