Fasáda bytového domu v centru

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2019

Předmět díla

Kompletní oprava fasády a střechy.