Bytový terasový dům Slovanská ulice Plzeň

Základní informace

Investor: soukromý invesotor
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2021-2022

Předmět díla