Areálové parkoviště

Základní informace

Investor: Fakultní nemocnice Plzeň
Místo stavby: Plzeň, Areál FN Bory
Termín realizace: 2020

Předmět díla

Výstavba parkovacích ploch v areálu nemocnice.