Změna užívání objektu

Základní informace

Investor: Obytná zóna Sylván a.s.
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2018

Předmět díla

Kompletní rekonstrukce 1.NP objektu U Jam 23 představující změnu užívání na byty.